Sally - Frånvarohantering


Sally ska vara det självklara valet för dig som endast behöver rapportera frånvaro. Det ska inte behöva vara administrativt eller ta mycket tid att rapportera in sin frånvaro varje månad, det ska gå med så få klick som möjligt. Ett frånvarohanteringssystem säkerställer att frånvaro blir rapporterat, attesterat och även överfört till lönesystemet för att korrekta löner ska kunna beräknas. Ett bra frånvarohanteringssystem gör rapporteringen enkelt för den anställde, tidseffektivt för chefen och säkerställer korrekt information för löneavdelningen.

Med Sally så kommer frånvarorapporteringen varje månad att gå enkelt och smidigt och Sally är uppbyggt så att det ska vara väldigt svårt att kunna rapportera in fel.


För att få en tanke om hur Sally på bästa sätt fungerar så kan du nedan hitta kortare manualer:

- Manual för Företagsadmin
- Manual för Attestant
- Manual för Anställd

Om du har några önskemål om hur Sally kan utvecklas till ett ännu bättre och enklare frånvarohanteringssystem så får du gärna skicka in din feedback på rubriken "Kontakta oss"